El web www.linksup-project.eu és la página oficial del projecte Links Up, un projecte que no té personalitat jurídica pròpia i que està liderat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània. Tots els continguts d’aquesta pàgina són propietat dels socis participants al projecte o de les entitats col·laboradores.

La finalitat d’aquest lloc web és exclusivament informatiu. El seu objectiu és la promoció del coneixement i la difusió del projecte. També pretén facilitar la comunicació entre els socis participants.

Els impulsors del projecte Links Up rebutgen qualsevol responsabilitat que derivi de la utilització errònia dels continguts d’aquest lloc i es reserven el dret d’actualitzar-los quan calgui. També es reserven el dret d’eliminar-los o a limitar-hi l’accés, ja sigui temporalment o definitiva. La modificació del lloc web –o dels seus continguts– no està permsa a persones alienes al projecte.

L’accés al web del projecte Links Up i l’ús de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de l’usuari. També ho són els riscos de seguretat informàtica i els danys que es puguin produir quan es tracti d’accedir als continguts.

Els impulsors del projecte Links Up tampoc no són responsables de la informació que es pugui trobar als enllaços a pàgines d’altri que figurin al lloc web. La reproducció, còpia, distribució, comercialització, comunicació pública o l’ús de la informació que hostatgi aquesta pàgina sense l’autorització explícita dels seus impulsors s’ha de considerar com una infracció de la legislació vigent. Tots els drets estan reservats.