En el marc del projecte Links Up –l’objectiu del qual és millorar de la competitivitat de les startup de l’espai SUDOE–, les empreses del territori sovint topen amb la dificultat d’accés al finançament.

Normalment, les startup es financen a través de les aportacions dels mateixos emprenedors, de business angels, de societats de capital-llavor i de capital-risc o de programes públics que promoguin aquesta mena d’empreses emergents.

Totes les institucions de suport empresarial que participen al projecte Links Up ofereixen serveis enfocats a informar sobre les vies de finançament. Gràcies a les possiblitats que ofereix el fet de compartir informació i metodologies, es crearà un mapa complet de les vies de finançament transnacional de cada territori. També es crearan –o es milloraran– els serveis empresarials enfocats a l’accés al finançament. A més a més, tenint en compte les dificultats que això comporta, Links Up també treballa en la transferència de bones pràctiques. És per això que cadascun dels territoris que participa al projecte ja ha dut a terme accions de benchmarking, ja sigui pel que fa a l’existència de serveis de suport al finançament en aquestes regions, ja sigui en altres territoris SUDOE o a la resta d’Europa.

L’intercanvi d’experiències no només farà possible millorar el coneixement i les pràctiques, sinó que també permetrà desenvolupar eines a escala transancional. Aquest fet també impulsarà el reforç de les accions destinades a les startup i afavorirà els intercanvis entre regions i altres territoris.

Gràcies a aquesta col·laboració transnacional, hem identificat i aplegat les bones pràctiques, que s’exposen en aquest catàleg.
Podeu descarregar-vos el en:

Castellà: catalogo_financiacion_ES_final_v03
Portuguès: catalogo_financiamento_PT_final_v03
Francès: catalogo_financement_FR_final_v03

Presentacions al seminari de Múrcia

GT1_Prestamos de honor_Olivier Delbreilh
GT2_Meet the big_Yann Peter_FR
GT2_Meet the big_Yann Peter_EN
GT2_Corporate Venture Programme_Jesús Murillo
GT1_INFO_Rafa Ataz
Presentación_David Bustos
Presentación Bruno Dureux Links Up 10.05.2017
GT3_Programa Softlanding_Red EBN_Clarelisa Camileri
GT3_Catalonia Invest Programme_Alejandro Montero

CATÀLEG DEL PROGRAMA DE SOFTLANDING_ES

CATÀLEG DEL PROGRAMA DE SOFTLANDING_FR

CATÀLEG DEL PROGRAMA DE SOFTLANDING_PT