Seminari del projecte LINKS UP a Múrcia

Seminario Murcia Links Up

El seminari del projecte europeu Links Up ha tingut lloc a Múrcia el 10 de maig del 2017.

L’objectiu d’aquest seminari ha estat presentar les bones pràctiques que es van identificar durant l’anàlisi del finançament per a empreses de nova creació i programes Softlanding. A més a més, també s’han presentat els resultats de l’anàlisi de la relació entre les grans empreses i les empreses de nova creació.